IGS Grup
Kantor Malaysia
[ (HQ) ] G5, Tiara Mutiara (No 139, Jalan Puchong), 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
contact : +603-7772 6616
Kantor Singapura
51 Anson Road Anson Centre
#14-51 & 53 Singapore 079904
Kantor Hong Kong
Room 1001&1002, 10/F., Midland Financial Building, 33 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Kantor Indonesia
Kantor Ruko Tematik, Blok L, No 37 Gading Serpong,15810 Tangerang Indonesia
Kantor korea
64-25,Nonhyun-dong, Gangnam-gu, Seoul
Phone: +82-1049996871

Alamat email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PENAFIAN RISIKO
HINGGA SETAKAT TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG MALAYSIA, PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH IPS PADA ATAU MELALUI LAMAN WEB YANG ADALAH DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA DIDAPATI", "YANG TERSEDIA" DAN "DENGAN SEMUA KESILAPAN", DAN IGS DENGAN NYATA DAN JELAS MENAFIKAN SEMUA WARANTI, NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, SEBARANG WARANTI UNTUK KEADAAN, KUALITI, KETAHANAN, PRESTASI, KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. APA-APA JAMINAN, REPRESENTASI, SYARAT-SYARAT DAN USAHA ADALAH DENGAN INI DIKECUALIKAN.

HINGGA SETAKAT TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG MALAYSIA, IGS TIDAK MEMBUAT SEBARANG REPRESENTASI ATAU WARANTI TERHADAP KESAHIHAN, KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, KESTABILAN, KESEMPURNAAN ATAU TAHAP TERKINI MANA-MANA MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN DI ATAU MENERUSI LAMAN WEB; IGS TIDAK MEWAKILI ATAU MEMBERI SEBARANG WARAN BAHAWA PEMBUATAN, IMPOT, EKSPOT, PENGEDARAN, TAWARAN, PAPARAN, PEMBELIAN, PENJUALAN DAN/ATAU PENGGUNAAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN ATAU DIPAPARKAN PADA LAMAN WEB TIDAK MELANGGAR SEBARANG HAK PIHAK KETIGA; DAN IGS TIDAK MEMBUAT SEBARANG REPRESENTASI ATAU WARANTI BERKENAAN MANA-MANA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN ATAU DIPAPARKAN PADA LAMAN WEB INI.

TERTAKLUK KEPADA SEMUA TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG DINYATAKAN DALAM SYARAT-SYARAT POLISI PENGGUNAAN DAN PRIVASI.


Copyright © 2017 IGS Resources (HK) Ltd
嬴世資源(香港)有限公司" HK Certificate No.64664713-000-04-15-9
All rights reserved.